Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

profesor pro obor zoologie

místnost: J 307
tel.: 387 773 012
e-mail: papacek@pf.jcu.cz

 

člen výzkumné skupiny PAP Lab

člen výzkumné skupiny Vzdělávání v biologii

 

Výuka zoologie, zaměření na zoologii bezobratlých a obecnou zoologii

 

Vybrané publikace od roku 1999

 

Zaměření výzkumu a odborné práce:

  • evoluční morfologie, taxonomie, reprodukční biologie a ekologie vodních ploštic (Hemiptera-Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) a faunistika a ekologie vodního hmyzu
  • vzdělávání v biologii (didaktika biologie) (zejm. živočichů) (koncepce a strukturace výběru učiva; praktická cvičení a výuka v terénu; motivující a efektivizující metody).

 

Vyučované předměty:

Obecná zoologie (jako část kurzu Morfologie,histologie a ontogeneze rostlin a živočichů) (PF JU)
Cytologie, histologie a vývoj živočichů.

Zoologie bezobratlých (PF JU)
Základní kurz zoologie bezobratlých. Klasifikace, tělní architektura - funkční morfologie, biologie a základy fylogeneze bezobratlých žívočichů a vybraných skupin jednobuněčných organizmů.

Základy biologie jednobuněčných eukaryot (PF JU)
Základní kurz biologie a systematiky "prvoků".

Základy evoluční biologie (PF JU)
Základní otázky principů a mechanizmů mikroevoluce a makroevoluce v kontextu s problematikou výuky biologie na ZŠ a SŠ.

Vybrané kapitoly ze zoologie členovců (PF JU)
Kurs navazující na prohlubující poznání a rozlišování zejména pavoukovců, korýšů a hmyzu (Arthropoda: Chelicerata, Crustacea, Tracheata: Insecta) pro účely práce učitele.

Kapitoly ze zoologie chovaných a obchodovatelných bezobratlých (ZF JU)
Základní kurz zoologie bezobratlých orientovaný na vyšší taxony zahrnující komerčně využívané druhy..

Terénní cvičení ze zoologie (PF JU)
Pětidenní terénní cvičení zaměřené na poznávaní živočichů a demonstraci některých aspektů jejich biologie.

Problémy vzdělávání v biologii (PF a PřF JU a PedF UK)
Seminář pro studenty doktorského studia Vzdělávání v biologii zahrnující aktuální problematiku didaktiky biologie.

 

Tématika vedených studentských prací a projektů:

  • morfologie, životní cykly, vývoj a ekologie vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)
  • vzdělávání v biologii (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman