Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

místnost: J 309
tel.: 387 773 007
e-mail: janpetr@pf.jcu.cz

 

Didaktika přírodovědy pro studium učitelství primární školy. Zoologie bezobratlých. Obecná zoologie. Fotografie pro biology.

Publikační činnost

Vědecko-výzkumné zaměření:
Entomologie a ekologie hmyzu se zaměřením na vodní taxocenózy (Odonata), faunistika a faunistický výzkum jihočeského regionu. Teorie vyučování přírodovědných předmětů na primární škole.

Vyučované předměty:

Biologické základy prvouky a přírodovědy
Rozšiřující kurz středoškolské biologie s praktickým poznáváním přírodnin. Ekologie, ochrana přírody.

Didaktika prvouky a přírodovědy
Cvičení se zaměřením na metodiku prvouky a přírodovědy v oblasti učení o živé přírodě. Určeno pro studenty učitelství primární školy.

Floristický a zoologický kurz
Doplněk biologických základů. Praktické poznávání přírodnin v terénu, ekologická výchova, metodika vyučování přírodovědy mimo školu. Určeno pro studenty učitelství primární školy.

Fotografie pro biology
Základy fotografické techniky a metod fotodokumentace biologických objektů.

Terénní cvičení ze zoologie (PF)
Pětidenní terénní cvičení zaměřené na poznávaní živočichů a demonstraci některých aspektů jejich biologie.

Kurs integrovaných naukových předmětů
Problematika přírodovědné výuky a výchovy v mateřské škole.

Cvičení z Obecné zoologie

Cvičení ze Zoologie bezobratlých

 

Tématika vedených studentských prací a projektů:

  • teorie vyučování prvouky a přírodovědy (Mgr. práce)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman