Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR (ÚMBR AV ČR)
Branišovská 31, České Budějovice, 370 05
tel.: 385 310 363
e-mail: petrzik@umbr.cas.cz

Molekulární základy dědičnosti s mikrobiologií a virologií

Vědecko-výzkumné zaměření:

Molekulární genetika a cytogenetika
Diagnostika rostlinných virů

Vyučované předměty:

Základy biologie bakterií a virů
V kurzu jsou prezentovány základní informace o stavbě, metabolismu a genetice bakterií, virů, prionů a subvirálních nukleových kyselin. Jsou představeny možnosti biotechnologického využití těchto organismů (vektory, GMO, nanotechnologie) a možnosti působení člověka proti patogenním organismům (antivirotika, navozování rezistence).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman