Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Publikační činnost

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

v letech 2006-2010

HRUŠKOVÁ M. & GUTVIRTH J. První pomoc (ne jen) pro školní praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2010. ISBN 978-80-7394-237-3

BLÁHA P., HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. Růst a vývoj českých dětí od narození do šesti let. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 2010. ISBN 978-80-86561-38-7

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., BLÁHA P., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. 2010 Chest dimensions of Czech Children aged 0-3.49 years. Pohybové ústrojí, 17(1-2): 43-59. ISSN 1212-4575

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., BLÁHA P., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. 2009 Face dimensions of Czech Children aged 0-1.99 years. Anthropologie, 47(3): 285-290. ISSN 0323-1119

LINDOVA J., HRUSKOVA M., KUBENA A. & FLEGR J. 2008: Digit ratio (2D : 4D) and Cattell's personality traits. European Journal of Personality, 22(4): 347-356. ISSN: 0890-2070

PAULOVÁ M., VIGNEROVÁ J., LHOTSKÁ L. & HRUŠKOVÁ M. 2008: Rizika přijetí nových standardů Světové zdravotnické organizace pro hodnocení růstu české dětské populace (0-5 let). Česko-slovenská pediatrie, 63(9): 465-472. ISSN: 0069-2328

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. 2007: Vývoj vybraných obvodových rozměrů u českých chlapců ve věku od narození do dosažení šesti let (VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001). s. 177-187. In: Šteigl J. & Konečný J. (Eds.): Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference (konané ve dnech 19.-20. června na PedF UPOL v Olomouci). Vydavatelství Baron, Hostivice. 230 s. ISBN: 978-80-86914-33-6

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. 2007: Vybrané délkové rozměry českých dětí od narození do tří let. s. 9-18. In: Kopecký M. & Skarupská H. (Eds.): I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference, konané ve dnech 5.-6. září 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc. 469 s. ISBN: 978-80-244-2066-0

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. Evaluation of fundamental anthropometric characteristics of Czech children from birth to six years of age. Acta Univ.Palacki.Olomuc., Gymn., vol. 37, no. 2, p. 53. Palacký University, Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1792-9 ISSN 1212-1185

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P. Základní hlavové rozměry českých dětí ve věku od narození do tří let. Slov.Antropol., vol. 10, no. 1, pp. 69-74. ISSN 1336-5827

VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC M. & HRUŠKOVÁ M. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky 2001 (souhrnné výsledky). Státní zdravotní ústav, Praha, 2006. ISBN 80-86561-30-5

HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. & RIEDLOVÁ, J. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 - parametrické a neparametrické statistické metody u rozměrů a indexů s podezřením na nenormální rozdělení hodnot. Česká antropologie 56, pp. 53-57. Olomouc, 2006. ISBN 0862-5085.

HANUŠOVÁ, J., HRUŠKOVÁ, M., PIVOŇKOVÁ V., KOTRČOVÁ A., HAVLÍČEK, J. & FLEGR, J. Souvislost poměru druhého a čtvrtého prstu s osobnostními rysy. 33. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jihlava, 19. - 24. 4. 2006. Sborník Abstrakt, p. 44. Jihlava, 2006.

 

vybrané starší publikace

FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., HODNÝ, Z., NOVOTNÁ, M. & HANUŠOVÁ, J. Body height, body mass index, waist-hip ratio, fluctuating assymetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. Parasitology, 130: 621-628, Cambridge University Press, UK, 2005. ISSN 0031-1820

HRUŠKOVÁ M. Tabulky průměrných a percentilových hodnot rozměrů hlavy 0-6 let. In: Bláha P. et al. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Základní tělesné charakteristiky 0-19 let, percentilové grafy 0-18 let, rozměry hlavy dětí 0-6 let, pp. 57-71. Státní zdravotní ústav, Praha, 2005. ISBN 80-7071-251-1

HAVLÍČEK, J., ROBERTS, S.C., FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRET, D.I. & PETRIE, M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. In 16th Human Behavior and Evolution Society (HBES) Conference. Berlin, July 21st-25th, 2004, p. 147. Conference Abstracts, Berlin, 2004.

ROBERTS, S.C., HAVLICEK, J., FLEGR, J., HRUSKOVA, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRETT, D.I. & PETRIE M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proceedings of Royal Society, Biol. Lett., 271: 270-272, 2004. ISSN 1744-957X

HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. & RIEDLOVÁ, J. Vývoj základních tělesných rozměrů u chlapců od narození do 6 let - VI. CAV dětí a mládeže ČR (2001). In: Suchomel A., Volf M. (eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - euroregion Nisa", 24.-25.6.2004, pp. 137-144. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2004. ISBN 80-7083-901-5

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J. Selected proportional indices in South Bohemian children. In: Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (eds): Programme Abstracts. International Anthropological Congress "ANTHROPOLOGY AND SOCIETY". Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22-24, p. 62, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie, Praha, 2003. ISBN 80-86561-06-2

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J. Selected proportional indices in South Bohemian children. Anthropologie, XLI/1-2, pp. 191-197. Moravian Museum, Anthropos Institute, Brno, 2003. ISSN 0323-1119

HRUŠKOVÁ, M. & KOBZOVÁ, J. Development of Rohrer's index and mass of the body fat in South Bohemian children. In Suchomel A. & Antoš R. (Ed.). Tělesná výchova a sport 2002 - Sborník příspěvků konference, pp. 106-111. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2002, ISBN 80-7083-649-0

HRUŠKOVÁ, M. & KOBZOVÁ, J. Vývoj hmotnosti a vybraných kožních řas u českobudějovických školních dětí. Česká antropologie, vol. 52, pp. 31-38, Olomouc, 2002. ISBN 0862-5085

 

recenze

Černík Vladimír a kol. PŘÍRODOPIS 8 NOVÁ ŘADA DLE RVP Biologie člověka. ISBN: 978-80-7235-416-0

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman