Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Publikační činnost

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

 

Vědecké a odborné práce z oboru fyziologie živočichů

Závodská, R., 2001. Biologické hodiny hmyzu z pohledu molekulární biologie. Biologické listy 66, 1-11.

Závodská, R., Sauman, I., Sehnal, F., 2003. Distribution of PER protein, pigment-dispersing hormone, prothoracicotropic hormone, and eclosion hormone in the cephalic nervous system of insects. Journal of Biological Rhythms 18, 106-122.

Závodská, R., Sauman, I., Sehnal, F., 2003. The cycling and distribution of PER-like antigen in relation to neurons recognized by the antisera to PTTH and EH in Thermobia domestica. Insect Biochemistry and Molecular Biology 33, 1227-1238.

Závodská, R., Sehadová, H., Sauman, I., Sehnal, F., 2005. Light-dependent PER-like proteins in the cephalic ganglia of an apterygote and a pterygote insect species. Histochemistry and Cell Biology 123, 407-418.

von Wowern, G., Závodská, R., Šauman, I., Löfstedt, C., Rosén, WQ., 2006. Circadian release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum. In: von Wowern (Ed.), Circadian rhythms in moth sex pheromone communication. Lund University, Lund, suppl. III, pp.1-17.

von Wowern, G., Závodská, R., Dolezel, D., Han, G.-B., Šauman, I., Löfstedt, C., Rosén, WQ., 2006. A comparative study of circadian sex communication in two pyralid moths. In: von Wowern (Ed.), Circadian rhythms in moth sex pheromone communication. Lund University, Lund, suppl. IV, pp.1-16.

Stehlík, J., Závodská, R., Shimada, K., Sauman, I., Košťál, V., 2008. Photoperiodic induction of diapause requires regulated transcription of timeless in the larval brain of Chymomyza costata. Journal of Biological Rhythms 23, 129-139.

Závodská, R., Wen, C.-J., Hrdý, I., Sauman, I., Lee, H.-J., Sehnal, F., 2008. Distribution of corazonin and pigment-dispersing factor in the cephalic ganglia of termites. Arthropod Structure and Development 37, 273-286.

Shimada, K., Stehlik, J., Závodská, R., Kostal, V., 2008. Involvement of circadian clock gene timeless in photoperiodic induction of insect diapause. Neuroscience Research 6, S33-S33.

Závodská, R., von Wowern, G., Löfstedt, C., Rosén, WQ., Sauman, I., 2009. The release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum, exhibits a circadian rhythm. Journal of Insect Physiology 55, 435-440.

Závodská, R., Wen, C.-J., Sehnal, F., Hrdý, I., Lee, H.-J., Sauman, I., 2009. Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites. Journal of Insect Physiology 55, 441-449.

Košťál, V., Závodská, R., Denlinger, D., 2009. Clock genes period and timeless are rhytmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis. Journal of Insect Physiology 55, 408-414.

Chen K.-F., Peschel, N., Závodská, R., Sehadova, H., Stanewsky, S., 2010. Functional study of a novel gene, quasimodo, in the Drosophila circadian clock. Journal of Neurogenetics 24, 20-20.

Chen, K.-F., Peschel, N., Závodská, R., Sehadová, H., Stanewsky, R., 2011. QUASIMODO, a novel GPI-anchored zona pellucida protein involved in light input to the drosophila circadian clock. Current Biology 21, 719-729.

Závodská, R., Fexová, S., von Wowern, G., Dolezel, D., Han, G.-B., Sauman, I., 2011. Is the sex communication of two pyralid moths, Plodia interpunctella and Ephestia kuehniella, under circadian clock regulation? Journal of Biological Rhythms, in press.

 

Učebnice

Závodská, R., 2006. Biologie buněk. Scientia s. s r. o., Praha. 160s.

 

Odborné práce zaměřené na didaktiku biologie

Závodská, R., 2010. Didaktika biologie a pedagogická praxe ve studijních programech učitelství přírodopisu/ biologie na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. str.38-46. In: Papáček, M. (ed): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DIBI ČR 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 165 s. ISBN 978-80-7394-210-6.

Závodská, R., 2009. Didaktické a odborné hledisko ve vztahu k vzdělávacímu obsahu a textu učebnic: Učebnice biologie pro gymnázia. str. 159-163. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Štátný pedagogický ústav Bratislava. ISBN 978-80-8118-015-6.

Závodská, R., 2007. Aktivizující metody v didaktické přípravě učitelů biologie a jejich využití ve školní praxi. str. 93-96. In: Tóthová A., Veselský M. (eds): ScienEdu: Aktuálne trendy vo vyučování přírodovědných predmetov. 28 - 30 máj 2007. Univerzita Komenského v Bratislave, Přírodovědecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychologie a pedagogiky. ŠEVT, a.s. Bratislava, 475 s.

Závodská, R., 2006. Biologie buněk. Scientia, Praha, 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Závodská, R., 2006. Didaktika biologie a koncepce přírodovědného vzdělávání v přípravě studentů učitelství přírodopisu a biologie. str. 345 - 349. In: Dargová J., Darák M. (eds): Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 06. - 07. októbra 2005 v Prešove. Euroeducation, n.o., Prešov. 425 s. ISBN 80-969578-0-

Závodská, R., Petr, J., 2006. Průřezová témata RVP ZV v přípravě budoucích učitelů přírodopisu. str. 108-110. In: Sandanusová A., Matejovičová B. (eds): Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. (Sborník příspěvků z konference: Tatranská Štrba 2.-4.2.2006) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006.

Závodská, R., 2005. Pedagogická praxe a její metodologické aspekty v přípravě studentů učitelství přírodopisu a biologie na PF v Č. Budějovicích. s. 156-159. In: Matejovičová B., Sandanusová A. (eds.): Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Edícia: Prírodovedec č. 171. Sborník z konference: 13.-15.1.2005, Tatranská Štrba, Slovensko. Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, Katedra pedagogiky ČZU v Praze, Katedra zoológie a antropológie v Nitre, 249 s.

Závodská, R., 2005. Téma biologie buněk v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. s. 318-320. In: Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds): Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni - Proceedings of the International Scientific Conference 4th Biological days. 8.-9. 10. 2005, Nitra. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s.

Závodská, R., 2004. Didaktická příprava studentů učitelství přírodopisu a biologie na PF JU v Českých Budějovicích. In: Švecová, M., Čížková, V., Horychová, I.(ed.): Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie (sborník abstrakt). s. 26, Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie. Praha, 11.2.2004

Závodská, R., 2004. Teachers training as a part of the education of biology teachers at the Pedagogical Faculty, University of South Bohemia, České Budějovice. In: Švecová, M., Čížková, V., Horychová, I. (ed.): Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice, s. 61-65, Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie, Praha.

Závodská, R., 2002. Získávání komunikativních dovedností studentů učitelství biologie v rámci didaktiky biologie na PF JU v Českých Budějovicích. In: Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 71-72. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra, Slovensko, 5.-6.9.2002

Závodská, R., 2001. Pojetí výuky didaktiky biologie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. In: Didaktika biologie a didaktika geologie současnost a perspektivy, s. 98-99. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Praha 11.-13.9.2001

Závodská, R., 2000. Zpráva o projektu Tulipán v jihočeském regionu. In: Sborník příspěvků z regionální konference projektu Tulipán str. 17 - 19. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. ISBN 80-7040-450-7.

Závodská, R., 2000. Koncepce didaktické přípravy budoucích učitelů biologie na PF JU v Českých Budějovicích Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti (Komenského poselství člověku a světu), str.330, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 80-7040-444-2

Závodská, R., 1999. Práce s knihou a její didaktické využití ve výuce biologie. Biologické dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Fakulta prírodných vied. Banská Bystrica. str. 31 - 34, 1999. Biologické dni. 7. - 8. září 1999 Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-8055-259-2

Závodská, R., 1998. Rozvoj didaktických schopností studentů učitelství biologie na PF JU v Českých Budějovicích. Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. Praha, Karolinum,str. 65 - 68, 9, Karolinum nakladatelství Univerzity Karlovy. ISBN 80 - 7184 - 658

Závodská, R., Petr, J.,Pavlíček, V., 1998. Seminář metodika vyučování biologie na středních školách - rozvoj didaktických schopností studentů učitelství biologie. Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 4. septembra 1998, Nitra, str. 243 - 244. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. ISBN: 80 - 8050 - 177 - 7,

Petr, J., Závodská, R., Pavlíček, V. 1998. Využití spolupráce s centry ekologické výchovy v přípravě studentů učitelství biologie a přírodovědě. Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 4. septembra 1998, Nitra, str. 245 - 246. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. ISBN: 80 - 8050 - 177 - 7

Závodská, R., Pavlíček V., 1997.Vybrané otázky výuky didaktiky biologie na Pedagogické fakultě JU v Č. Budějovicích Východoslovenské Biologické dni, Zborník z vedeckej konferencie Prešov, Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity, 1997, str.164-168. ISBN 80-88885-01-9

Pavlíček V., Závodská R. 1997. Problematika vzdělávání geologickým disciplínám na českých všeobecně vzdělávacích školách. Východoslovenské Biologické dni, Zborník z vedeckej konferencie Prešov, Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity, 1997, str. 226-228. ISBN 80-88885

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman