Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

místnost: J 118
tel.: 387 773 016
e-mail: Lrokos@pf.jcu.cz

 

Publikační činnost

Konference a zahraniční pobyty

 

Vyučované předměty

Anatomie člověka I - cvičení (KBI/ANA1)

 • Předmět zahrnuje funkční anatomii orgánových soustav člověka. Při cvičeních je kladen zvláštní důraz na kosterní a svalovou soustavu.

Anatomie člověka II - cvičení (KBI/ANA2)

 • Předmět pokračuje ve funkční anatomii orgánových soustav člověka. Na cvičení je dále probírán kosterní a svalový systém.

Fyziologie člověka - cvičení (KBI/FYČBS)

 • Základní pojmy, vztahy a funkce jednotlivých soustav, principy fyziologických dějů jednotlivých systémů v lidském organismu.

Fyziologie živočichů a člověka - cvičení (KBI/BIO04)

 • Při cvičeních jsou prováděny pokusy na vybraná témata z oblasti fyziologie živočichů a člověka, například funkce tělních tekutin a oběhových soustav; dýchání člověka a typy dýchání v různých prostředích; příjem a zpracování potravy, základy metabolismu; osmoregulace, exkrece a termoregulace; fyziologie smyslových orgánů a svalové tkáně. Důraz je kladen také na teoretické i praktické zvládnutí použitých laboratorních metod a pokusů.

Repetitorium pro laboratorní práce (KBI/LAB01)

 • Základní praktické práce v biologické a chemické laboratoři. Vybrané kapitoly ze středoškolské chemie nezbytné pro studium biologických disciplín, teorie mikroskopování a základní laboratorní úkony při mikroskopické technice.

 

Výzkumná činnost

 • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lukas_Rokos2
 • 2013 - současnost
  • výzkumný asistent a sekretář výzkumného týmu mezinárodního projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education; 7FP EU; vedoucí výzkumného týmu: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; http://assistme.ku.dk/)
 • 2016 - současnost
  • spoluřešitel týmového výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 118/2016/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii (2016 - 2018, hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.)
 • 2014 - 2015
  • hlavní řešitel individuálního výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 075/2014/S Hodnocení badatelsky orientované výuky v přírodopise a biologii (2014 - 2015)
 • 2013 - 2015
  • spoluřešitel týmového výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 078/2013/S Badatelsky orientované vzdělávání v biologii se zřetelem k teorii didaktického pochopení obsahu a akcentům soudobé biologie (2013 - 2015, hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.)
 • další projekty: NIQES (2013 - 2014), HEUREKA! (2013), ScienceZOOM (2015) a ScienceZOOM2 (2016)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman