Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

odborná asistentka

místnost: J 319b
tel.: 387 773 117
e-mail: ryplova@pf.jcu.cz

 

Fyziologie a ekofyziologie rostlin, obecná botanika

Publikační činnost

 

Projekty řešené v posledních letech:

FRVŠ 1044/2013 Inovace a rozvoj terénního pracoviště přírodovědných pokusů na PF JU (řešitel)

FRVŠ 1308/2011 Inovace výuky fyziologie rostlin na PF JU (řešitel)

FRVŠ 54/2010 Inovace laboratoře a pracovišť metodiky školních demonstrací a pokusů (spoluřešitel)

Škola BOV (spoluřešitel)

 

Multimediální výukové materiály:

Praktická měření fotosyntézy s přístrojem Licor Li - 6400

Energetický metabolismus rostlin

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

  1. experimentální botanika:ekofyziologie rostlin, studium fotosyntézy pod vlivem stresových faktorů, interakce rostliny - atmosféra
  2. didaktika biologie: badatelsky orientované vyučování se zvláštním zřetelem k výuce botaniky, environmentální výchově a využití moderních didaktických technologií

 

Vyučované předměty:

Fyziologie rostlin
Studium vodního režimu a minerální výživy rostlin, primárního a sekundárního metabolismu, pohybů rostlin, indukce kvetení a tvorby semen, periodicita a biorytmy v životě rostlin, rostlinné biotechnologie.

Obecná botanika
Studium základních morfologických a anatomických struktur rostlin. Rostlinná cytologie, histologie, organologie, rozmnožování rostlin.

Výběrový seminář ekofyziologie rostlin
Fyziologie rostlin pod vlivem různých stresových faktorů, moderní ekofyziologické metody, ekofyziologie rostlin hrou - popularizace a didaktické zpracování aktuálních témat rostlinné ekofyziologie pro výuku

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman