Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

odborná asistentka

místnost: J 127b
tel.: 387 773 123
e-mail: bsera@pf.jcu.cz
osobní stránky: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/bsera

 

Botanika se zaměřením na systém a ekologii, environmentalistika.

Publikace z databází Web of Science a SCOPUS

Vědecko-výzkumné zaměření:
Populační ekologie rostlin
Ekologie semen

Vyučované předměty:
Botanika nižších rostlin a hub
Botanika vyšších rostlin
Dendrologie
Ekologie
Ekologie rostlin
Environmentální výchova
Globální problémy ŽP
Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů
Repetitorium pro laboratorní práce

Tématika vedených studentských prací a projektů
Floristika, ekologie vyšších rostlin
Chráněné druhy, invazivní druhy, druhy s výjimečným životním cyklem
Dřeviny intravilánů obcí a měst, vegetace kolem silnic
Generativní rozmnožování semeny, ekologie semen
Teorie vyučování biologie se zvláštním zřetelem k botanice

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman