Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra biologie

English

Biologická olympiáda

 

Katedra biologie se již více než 15 let podílí na pořádání jednotlivých regionálních kol soutěže (krajská, okresní). Soutěž probíhá v laboratořích a učebnách katedry biologie nebo v prostorách DDM a na její organizaci se zúčastňují jak učitelé katedry, tak i studenti učitelství přírodopisu a biologie.

http://www.biologickaolympiada.cz/

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2009 Martin Toman