Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Státní závěrečné zkoušky

 

Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018 se řídí ustanoveními Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 a příslušnou Směrnicí vedoucího katedry biologie č. 1/2017.

Státní závěrečné zkoušky pro studijní obory Přírodovědná a ekologická výchova, Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ se v ak. roce 2017/2018 konají v zimním termínu (v týdnu od 29. 1. 2018) a v letním termínu (v týdnu od 21. 5. 2018).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman