Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Upozornění pro přijaté studenty oborů
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
a Přírodovědná a ekologická výchova (prezenční studium)

 

Akademický rok 2018/19 bude zahájen povinným dvoudenním kurzem Repetitorium pro laboratorní práce KBI/LAB01, resp. Úvod do studia biologie KBI/LAB02

ve dnech 24. a 25. 9. 2018.

Zahájení kurzu je 24. 9. 2018 v 8:15 hod. v učebně J 209 (Jeronýmova 10, České Budějovice).

Na kurz je nutno si zajistit laboratorní plášť, nelinkovaný slabý sešit formátu A4, obyčejnou tužku a zopakovat si učivo střední školy z biologie a chemie dle doporučené literatury (např. Jelínek J., Zicháček V. (1996): Biologie-praktická část pro střední školy gymnazijního typu. Fin Publishing Olomouc; Vacík J. a kol. (1999): Přehled středoškolské chemie. SPN Praha).

 

Mgr. Jan Petr, Ph.D., v. r.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman