Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Vzdělávání v biologii a geologii

 

Hlavním směrem výzkumu a aplikačních tvůrčích aktivit katedry je badatelsky orientované vyučování (=BOV) v biologii a geologii (přírodopisu) (= Inquiry based science education (IBSE)). Tento směr prolíná i většinu dosavadních či aktuálních projektů, do kterých jsou zapojeni jak učitelé katedry, tak její studenti. Současné projekty jsou orientovány zejména na otázky výuky v terénu a laboratoři, na otázky přípravy učitelů v souladu s principy pedagogického pochopení obsahu, na srozumitelnost a efektivitu obsahu výuky biologie a geologie a v neposlední řadě na výzkum výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ založený na analýze videozáznamu.

Členy výzkumné skupiny jsou prakticky všichni členové katedry.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman