Pedagogická fakulta - homepage

Katedra českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Pokyny ke zpracování závěrečných prací

Opatření vedoucího katedry k uznávání zkoušek a státních závěrečných zkoušek

Studijní literatura

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

Vědecká činnost

English

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

Další katedry PF JU

 

     

Katedra českého jazyka a literatury

Dukelská 9, telefon: 387 773 208

 

Vedoucí katedry:   prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Tajemnice katedry:   PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.     tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz
Pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
Mgr. Iva Mrkvičková, Ph.D.
PhDr. Milena Nosková, Ph.D.
PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Externí vyučující:   Mgr. Milan David
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Nohavová
doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Katedra českého jazyka a literatury připravuje v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice studenty pro studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Jednotlivá oddělení katedry poskytují vzdělání v historických lingvistických a literárních disciplínách včetně dětské a světové literatury, literární metodologii a obecných jazykovědných oborech. Výuka je doplněna výběrovými semináři ke speciálním problémům. Atraktivní součástí odborné činnosti je tvůrčí psaní a mediální výchova.

Vědecká a tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje v lingvistických disciplínách na aktuální otázky stylistiky a lexikologie současného jazyka; v literárních disciplínách na dějiny české literatury, literární vědu a literaturu pro děti a mládež.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 11. 2. 2015

© 2001 Martin Toman