Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Bohemistika pro administrativní praxi

Řešitelské pracoviště:
Katedra českého jazyka a literatury, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

 

Projekt podporují:
Evropský sociální fond a MŠMT ČR

Registrační číslo projektu:
04.1.03/3.2.15.2/0338

Název a číslo operačního programu:
CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Název priority:
Rozvoj celoživotního učení

Název a číslo opatření:
3.3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Anotace:
Edukační modul zaměřený na interaktivní jednání, praktickou rétoriku, veřejné vystupování a podporu sebedůvěry, multimediální podporu vystoupení, praktickou stylistiku a komunikaci s úřady. Cíle: zvýšení funkční gramotnosti studujících učitelských oborů, rozšíření jejich kompetencí pro uplatnění se na trhu práce.

Doba řešení projektu:
1. 7. 2006 - 30. 6. 2008

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman