Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ČEŠTINA V PRAXI

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0254
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Doba řešení projektu: květen 2009-duben 2012

 

Informace o projektu (.pdf)

 

Přehled projektových publikací (.pdf)

 

Projektová konference (4. - 5. 4. 2012) (.pdf)

 

Seznam externích projektových workshopů a vzdělávacích akcí (.pdf)

 

Publikace vzniklé v rámci projektu (galerie)
Publikace vzniklé v rámci projektu (poster, .pdf, 7 MB)

 

Anotace:

Projekt je zaměřen na inovaci a zkvalitnění studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zejména v tematických oblastech mediální gramotnost a komunikační kompetence, mateřský jazyk, gender a genderově citlivá výchova. V rámci projektu budou zavedeny moderní výukové metody a osvojeny takové poznatky z praxe, které jsou zaměřeny na dialogické postupy a aktivity, na kooperativní výuku, na samostatné prezentování věcných témat s multimediální podporou a vedení diskuze a argumentování.

Cíl: formování vysokoškolsky vzdělaných pedagogů a pedagožek schopných prakticky uplatnit znalosti a dovednosti mateřského jazyka nejen ve svém oboru v oblasti školství, ale i v dalších odvětvích veřejných služeb, ve sdělovacích prostředcích a obecně na pracovním trhu vůbec.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman