Pedagogická fakulta - homepage

Katedra českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Pokyny ke zpracování závěrečných prací

Opatření vedoucího katedry k uznávání zkoušek a státních závěrečných zkoušek

Studijní literatura

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

Vědecká činnost

English

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

Další katedry PF JU

 

     

Katedra českého jazyka a literatury

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman