Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Pokyny ke zpracování závěrečných prací

Opatření vedoucího katedry k uznávání zkoušek a státních závěrečných zkoušek

Studijní literatura

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost katedry

 

ZEYER VYPRAVĚČ
Vybrané rysy stylu prozaických prací Julia Zeyera
Martin Schacherl
České Budějovice 2013
Doporučená cena včetně DPH 80 Kč

 

Učebnicová sada
KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
TVAROSLOVÍ zpracovala Michaela Křivancová
DIDAKTIS 2012

 

MOC SLOVA
Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové
Michaela Křivancová
AKROPOLIS 2013
Doporučená cena včetně DPH 229 Kč
Vydání je částečně financováno z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogické fakulty.

 

PRODUKCE ŘEČI U ZDRAVÉHO DÍTĚTE
A U DÍTĚTE PRELINGVÁLNĚ NESLYŠÍCÍHO PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI

Milena Nosková
České Budějovice 2013
Doporučená cena včetně DPH 150 Kč

 

LITERATURA - MÉDIA - DIDAKTIKA
Vybrané texty ke studiu českého jazyka a literatury s didaktikou
Daniel Bína
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

BOHEMISTIKA V EDUKAČNÍM PROCESU
Tradice, problémy, perspektivy.
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KOMPARATISTIKA V KULTURNÍCH SOUVISLOSTECH
Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

COMPARATIVE LITERATURE AND AREA STUDIES
Miloš Zelenka
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SVĚTOVÁ LITERATURA V INTERPRETACI
(průvodce kritického čtenáře)
František Skorunka
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

HRATELNÉ NARATIVY. Počítačové hry jako terč estetiky a literární teorie.
Daniel Bína
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KATALOG VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ S MULTIMEDIÁLNÍ PODPOROU PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA, SLOHU A LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ (publikace s CD-ROM)
Klára Chlpíková - Eva Niklesová
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVNÍ LISTY PRO VÝUKU LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ (publikace s CD-ROM)
Eva Niklesová - Andrea Klasová
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

VÝUKA PRVOPOČÁTEČNÍHO PSANÍ (publikace s CD-ROM)
Ivana Šimková
České Budějovice 2012
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

CVIČEBNICE (NE)UMĚLECKÝCH KOMUNIKÁTŮ K ROZBORŮM (publikace s CD-ROM)
Petra Dudáková, Martin Schacherl
České Budějovice 2012
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SCIENCE FICTION
Přednášky a studijní texty.
Zdeňka Flašková
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

KATALOG VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ S MULTIMEDIÁLNÍ PODPOROU PRO VÝUKU ČESKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (publikace s CD-ROM)
Pavel Liška
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

SYNTAX (publikace s CD-ROM)
Úvodní kurz. Pro studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy
Martin Schacherl
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEORIE A PRAXE ŘEČOVÉHO PROJEVU (publikace s CD-ROM)
Úvodní kurs pro studující učitelství na 1. stupni ZŠ
Eva Niklesová
České Budějovice 2011
Tato publikace je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky a z Evropského sociálního fondu - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEXTY, MÉDIA A EDUKACE
Studie k teorii jazyka, komunikace a mediální gramotnosti
Daniel Bína
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

GENDER v kontextu edukačním a literárním
Eva Niklesová
České Budějovice 2011
Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - poskytováno zdarma jako studijní opora.

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE V.
K MODERNÍ VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY II

Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury a jeden z klíčových výstupů projektu Gymnázium Vodňany - Modernizace a zkvalitňování výuky českého jazyka a literatury
Editor: Martin Schacherl
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2010
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

ČÍTANKA PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA
Martin Schacherl, Petra Dudáková, Petra Špišáková
Gymnázium Vodňany 2010
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE IV.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2010
Tato publikace je zčásti financována Grantovou agenturou Akademie věd České republiky

 

ZÁKLADY REDAKČNÍ PRÁCE
Dana Pokorná, Milan Pokorný
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

STYLISTIKA
Úvodní kurz. Pro studenty oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy

Martin Schacherl
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (publikace s CD-ROM)
Studijní texty.
Eva Niklesová, Daniel Bína
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

KATALOG PRACOVNÍCH LISTŮ PRO VÝUKU LITERÁRNÍ VÝCHOVY
Martina Holá, Eva Niklesová, Markéta Vejdová
České Budějovice 2010
Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE V MULTIMEDIÁLNÍ DOBĚ
Daniel Bína
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2009
Tato publikace je financována Grantovou agenturou Akademie věd České republiky
Cena: 20 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

KONSTANTY A PROMĚNY MODERNÍ ČESKÉ POEZIE PRO DĚTI
(TVORBA - RECEPCE - REFLEXE)

Jaroslav Toman
České Budějovice 2008
Cena: 120 Kč

Kniha je určena literárním badatelům, vydavatelům, knihovníkům, rodičům a zvláště vyučujícím a studentům - budoucím učitelům českého jazyka a literatury na 1. a 2. stupni ZŠ. Zasvěceně a čtivě přibližuje počátky a především vývojové proměny dětské poezie od r. 1945 po současnost, básnický kýč i sbírky inspirované písmeny české abecedy. Podrobná analýza děl je doplněna o četné textové ilustrace. Publikace je vítaným příspěvkem k vnímavé, chápavé a poučené recepci umělecky hodnotné dětské poezie a k poznání jejího specifického přínosu v rozvoji dětské osobnosti. Stovky ukázek nabízejí nespočet možností k didaktickému využití v hodinách literární výchovy na základní škole.

 

K MODERNÍ VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (publikace s CD)
Editor: Martin Schacherl
PF JU České Budějovice a gymnázium Vodňany 2008
Tato publikace je spolufinancována ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE III.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008
Tato publikace je spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR

 

PRÁCE S TEXTEM V REDAKČNÍ A NAKLADATELSKÉ PRAXI
Milan Pokorný
České Budějovice 2007
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST V DIDAKTICE SLOHU A LITERÁRNÍ VÝCHOVY (publikace s CD)
Editoři: D. Bína, E. Niklesová
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007
Tato publikace je financována ESF a státním rozpočtem ČR - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

TEORIE A VÝCHODISKA SOUČASNÉ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY (publikace s CD)
Eva Niklesová
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007
Tato publikace vyšla s finanční podporou MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE II.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007

 

ÚVOD DO TVŮRČÍHO PSANÍ
František Skorunka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

OD TEORIE JAZYKA K PRAXI KOMUNIKACE I.
Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Editoři: Daniel Bína, Miloš Zelenka
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006

 

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ (brožura s CD)
D. Ležáková, D. Bína
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2006
Tato publikace vyšla za podpory MŠMT ČR a ESF - poskytováno zdarma jako studijní opora

 

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
D. Bína a kolektiv
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005
Cena bez DPH: 30,20 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

RŮST UMU PROMLOUVAT (Traktát o vzdělávání)
Daniel Bína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005
Cena bez DPH: 71 Kč
Prodej v centrální prodejně skript JU

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman