Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Sdělení vedoucího katedry k organizaci SZZ (AR 2017/18)

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury

zimní semestr 2017/2018

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL1)
přihláška2) splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce3)
Bakalářské studium 29. 01. - 09. 02. 2018 do 14. 01. 2018 do 12. 01. 2018 do 02. 01. 2018
Navazující magisterské studium 29. 01. - 09. 02. 2018 do 14. 01. 2018 do 12. 01. 2018 do 02. 01. 2018
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 29. 01. - 09. 02. 2018 do 14. 01. 2018 do 12. 01. 2018 do 02. 01. 2018

 

1) SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 22. - 26. 1. 2018 v souladu s harmonogramem AR 2017/18 FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná (KBH, ÚBO), katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne razítko katedry a připojí podpis.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman