Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Profily vyučujících

 

Mgr. Gabriela Nohavová
místnost: D 420
tel.: 387 773 215
e-mail: gnohavova@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: didaktika pro základní školu

 

PhDr. Milena Nosková, Ph.D.
místnost: D 419
tel.: 387 773 208
e-mail: noskova@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: základy jazykovědy, lexikologie, jazyková analýza textu, kultura mluveného projevu, lexikologie a tvoření slov, spisovnost a nespisovnost v češtině a v překladech

 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
místnost: D 422
tel.: 387 773 215
e-mail: mpokorny@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: slovenština, česká a světová literatura

 

PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
místnost: D 420
tel.: 387 773 215
e-mail: schacherl@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: stylistika, česká a světová literatura

 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.
místnost: D 419
tel.: 387 773 208
e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: didaktika národní školy

 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
místnost: D 421
tel.: 387 773 207
e-mail: zelenka@pf.jcu.cz

Vyučované předměty: literatura 19. století, literární věda

Publikační činnost

 

Externí vyučující:

Mgr. Milan David
místnost: D 418
tel.: 387 773 216
e-mail: david@pf.jcu.cz

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman