Zobrazení předmětu dutým a vypuklým zrcadlem     

A - D : Zobrazení různých poloh mimoosového předmětu AB dutým kulovým zrcadlem.
E : Zobrazení vypuklým zrcadlem.