Disketová mechanika se instaluje do 3,5" pozice. V tomto článku si postup instalace podrobně popíšeme.

   Nejdříve je nutné demontovat kryt počítače. Postup sejmutí krytu se liší dle typu skříně a výrobce. Obecně však platí, že je nutné odšroubovat několik šroubků, držících kryt. Ty se nalézají na zadní straně počítačové skříně. Vybereme si některou z volných 3,5" pozic a odstraníme plastovou záslepku. Odstranění provedeme mírným tlakem na záslepku z vnitřku počítače. Záslepka obyčejně má několik pružných plastových výlisků, kterými je připevněna ve skříni. Disketovou mechaniku vložíme do takto vzniklého otvoru a připevníme ji čtyřmi šroubky.

 

 

    Zbývá připojit datový a napájecí kabel. Datový kabel má celkem 34 vodičů a pět konektorů. Větší konektory jsou určeny pro staré 5,25" mechaniky a dnes se již nepoužívají. Menší konektory jsou určeny právě pro disketové mechaniky 3,5". Červenou barvou je na kabelu označen pin č.1. Datový kabel má blíže k jednomu konci překříženo několik vodičů. Opačný konec kabelu připojíme na základní desku do konektoru řadiče disketových mechanik. Kabel by nemělo být možné zapojit obráceně, neboť konektor má na své jedné straně výlisek, který brání nesprávnému umístění. Přesto však zkontrolujeme umístění pinu č.1 na konektoru desky a červeně označeného vodiče na kabelu.
   
Disketovou jednotku můžeme nyní připojit ke kabelu. Na výběr máme dva konektory - jeden blíže k základní desce a druhý za překřížením na konci kabelu. Jestliže bude disketová mechanika v počítači pouze jedna, připojíme ji za překřížení. Takto zapojená jednotka bude mít písmeno A. Připojíme-li ji na druhý konektor, bude mít písmeno B. Opět je nutné dávat pozor na umístění pinu č. 1. Existuje nepsané pravidlo, že první pin bývá vždy umístěn blíže ke konektoru napájení.

    Pro napájení disketových mechanik je určen menší typ napájecího konektoru. Tvar konektoru zabraňuje nesprávnému zapojení.
   
Tímto krokem je hardwarová část instalace disketové jednotky ukončena. Zakrytujeme počítač a spustíme ho. Instalaci disketové mechaniky si můžete prohlédnout v této videoukázce.

 

    Aby disketová mechanika správně fungovala, je nutné ji "přihlásit" v BIOSu počítače. To provedeme v setupu počítače - programu, kde můžeme měnit nastavení BIOSu. Do SETUPu se dostaneme krátce po (re)startu počítače stiskem jedné klávesy (obvykle klávesa Del, ale může být i jiná, viz pokyny na obrazovce). Zde v sekci nazývané většinou Standard CMOS Setup nebo obdobně najdeme položku Drive A. Z nabízených možností vybereme volbu 1,44M, 3,5 in. Pokud je mechanika zapojena jako B, nastavíme tuto hodnotu u položky Drive B. Provedené změny uložíme.
   
Nyní by již měla být disketová mechanika funkční.