Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Okruhy k závěrečné zkoušce certifikátového programu Hudební výchova

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Další katedry PF JU

 

     

Katedra hudební výchovy

U Tří lvů 1/A, Na Sadech 10, České Budějovice, telefon 387 773 150

 

Vedoucí katedry:   doc. František Hudeček, CSc.     e-mail: hudecek@pf.jcu.cz
Pedagogičtí pracovníci:   PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
doc. František Hudeček, CSc.
MgA. Jan Meisl, Art.D.
Mgr. Dinara Suleymanová
Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
Externí vyučující:   Mgr. Elvíra Gadžijeva


Vzdělávací zaměření:

  • učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
  • učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

 

Jihočeský univerzitní orchestr

Jihočeský vysokoškolský sbor

 

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Opatření vedoucího katedry o uznávání absolvovaných předmětů na KHV

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 24. 2. 2015

© 2001 Martin Toman