Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Okruhy k závěrečné zkoušce certifikátového programu Hudební výchova

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Rozpis SZZ - únor 2015

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Další katedry PF JU

 

     

Katedra hudební výchovy

U Tří lvů 1/A, Na Sadech 10, České Budějovice, telefon 387 773 150

 

Vedoucí katedry:   doc. František Hudeček, CSc.     e-mail: hudecek@pf.jcu.cz
Pedagogičtí pracovníci:   PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
doc. František Hudeček, CSc.
MgA. Jan Meisl, Art.D.
Mgr. Dinara Suleymanová
Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
Externí vyučující:   Mgr. Elvíra Gadžijeva


Vzdělávací zaměření:

  • učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
  • učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

 

Jihočeský univerzitní orchestr

Jihočeský vysokoškolský sbor

 

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Opatření vedoucího katedry o uznávání absolvovaných předmětů na KHV

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 23. 1. 2015

© 2001 Martin Toman