Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Soubory působící při Katedře hudební výchovy PF JU

 

Jihočeský univerzitní orchestr

 

MgA. Jan Meisl, ArtD.

hudební skladatel, dirigent, libretista a básník

 

Jan Meisl je autorem více než 180 skladeb všech žánrů: sólových, komorních, vokálních a orchestrálních kompozic, opery, oratoria, baletu, muzikálu, pantomimy, hudby pro děti, melodramu, rozhlasové hry, relaxační hudby, multimediální instalace, filmové a jevištní hudby. Vzdělání získal na Ruské hudební akademii Gněsinnych v Moskvě, Akademii múzických umění v Praze a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátem mezinárodních skladatelských soutěží (Paříž - 2008, Valašské Meziříčí - 2008, 2010, Český Krumlov 2011). V letech 2007-2010 působil jako svobodný umělec v Německu a České republice, od roku 2011 pak předává své bohaté zkušenosti na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Ve své tvorbě se snaží o využití co nejširší palety výrazových prostředků, o hledání nových forem uměleckého sdělení a o žánrové prolnutí a překlenutí zažitých tradic s cílem oslovit posluchače novým pojetím krásy hudebně dramatických celků obohacených navíc o další mediální rozměry.

 

office@janmeisl.com

www.janmeisl.com

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman