Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Soubory působící při Katedře hudební výchovy PF JU

 

Jihočeský univerzitní orchestr

 

Repertoár

 

Koncertantní skladby:

J. S. Bach: Koncert f moll pro klavír a orchestr, Braniborský koncert č. 1 F dur

A. Vivaldi: Koncert a moll pro housle a orchestr

W. A. Mozart: Koncertní rondo pro klavír a orchestr

Ch. A. de Bériot: Baletní scény pro housle a orchestr

J. Williams: Schindler´s List pro housle a orchestr

J. Sáraz: Meditace pro flétnu violoncello a komorní orchestr

 

Vokálně-instrumentální skladby:

W. A. Mozart: Kouzelná flétna - Árie Paminy

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

J. J. Ryba: Rozmilý slavíčku

G. Rossini: Lazebník sevillský - Árie Una voce poco fa

A. Dvořák: Biblické písně, op. 99

G. Bizet: Habanera z opery Carmen (P. Kubíková, Jihočeský vysokoškolský sbor)

J. Offenbach: Hoffmanovy povídky - Barcarolle

C. Kjuj: Chorus mysticus

G. Puccini: Bohéma - Árie Mimi

 

Symfonická díla:

G. F. Händel: Vodní hudba

W. A. Mozart: La Clemenza di Tito - ouverture

A. Salieri: Sinfonia veneziana

V. Jírovec: Menuetto ze Symfonie C dur

J. Brahms: Uherské tance č. 1 g moll, č. 3 F dur, č. 4 fis moll a č. 5 g moll

G. Bizet: Carmen suita č. 1

P. I. Čajkovskij: Suita z baletu Louskáček

A. Honneger: Pastorale d´Été

J. Meisl: Jihočeské univerzitní fanfáry

 

Filmová a populární hudba:

C. Saint-Saens: Karneval zvířat

R. Strauss: Frühlingsstimmen Walzer

E. Morricone: Cinema - Paradiso

J. Kander: Chicago

F. Naylor: Latin - Americana

G. Miller: In the Mood, Moonlight Serenade

D. Elington: Take the "A" Train

B. Tomson: Mix-waltz

J. Podéšť: Babičko, nauč mě charleston

 

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman