Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - tříleté bakalářské studium

Nástrojové požadavky - klavír nebo housle na výstupní úrovni absolventa 1. stupně ZUŠ

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na klavír:

  1. Všechny stupnice dur a moll a rozložené akordy
  2. 2 etudy (ne níže než Czerny: op. 849, lépe 299, příp. výše),
  3. Jedna polyfonní skladba J. S. Bacha (ne níže než Malá preludia a fugety, lépe Dvouhlasé invence). Ne Preludium C dur z Temperovaného klavíru I.
  4. Rychlá věta klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven). Ne 1. věta Beethovenovy sonáty cis moll op. 27 č. 1.
  5. Jedno dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Smetana, Dvořák, Čajkovskij apod.).

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na housle:

  1. 2 etudy (Mazas, Kreutzer, Rode)
  2. Rychlá věta barokního nebo klasického koncertu (Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Marcello, Locatelli, Corelli, Mozart, Viotti, Bruch, Seitz apod.)
  3. Jedno dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Sarasate, Fibich, Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Martinů, Kreisler apod.).

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman