Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ,
kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

 

  1. semestr - škola pro začátečníky, nejlépe L. Šimková: Klavírní prvouka (asi do čísla 100)

  2. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 7, 14, 18, 10

    Album etud I. č. (1), 2, 5, 7, 9, 11, 12, (13), 6, 14, 15, (16, 17), 23, 24, 26, 29, 32

  3. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 2, 3, 4

    Album etud II. č. 1, 6, 10, (16), 8, 9, 19, (22), 24, 26, 31

  4. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 13

    Album etud III. č. (14), 20, 21, 26, (27), 31, 33

 

Číslování z Knížky skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou je podle vydání Rudolfa Macudziňského. Pozor - v urtextu je číslování jiné, avšak snadno rozeznatelné podle stejné hudby.

Asi měsíc až měsíc a půl před koncem 4. semestru bude zařazena improvizace doprovodů lidových písní dvěma způsoby: tonálně funkčním systémem (T-S-D-T) a podle kytarových značek

Pozn. U pokročilejších je plán stanovován v návaznosti na individuálně dosaženou úroveň.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman