Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 160, e-mail: hudecek@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy.

V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

 

Profil absolventa

Výuka tohoto bakalářského studijního oboru je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová v oboru hra na klavír. V celkové hudebnosti uchazeč prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

Mohou být sděleny také na individuální požádání a rovněž budou zmíněny na Dnu otevřených dveří.

 

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se do odvolání neotvírá.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 75 bodů.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman