Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

Jednooborové učitelské studium N7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Na PF JU probíhá pro absolventy uměleckých či umělecko-pedagogických bakalářských programů dvouleté navazující magisterské studium oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, a to v prezenční formě.

 

Charakteristika studijního oboru

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgš), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s univerzitním základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na ZŠ i SŠ, hře na klavír či sólovému zpěvu na ZUŠ i SPgŠ, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury.

Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75 bodů.

 

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se do odvolání neotvírá.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman