Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Vážená uchazečko,
vážený uchazeči,
potěšilo nás, že jste projevil (a) zájem studovat na naší pedagogické fakultě. Nyní se připravujete k maturitní zkoušce, avšak hned po ní budete absolvovat přijímací zkoušky ke studiu na vysokých školách. Protože se ucházíte o studijní obor hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (tříleté bakalářské studium) v kombinaci s dalším aprobačním předmětem, resp. hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání, bude jejich součástí kromě hry na nástroj též praktická zkouška z hudební výchovy. Každoročně se setkáváme s tím, že značná část uchazečů nemá valnou představu o tom, jak taková zkouška probíhá, co se zjišťuje a jak se k této zkoušce připravit. Proto Vám nabízíme možnost, abyste sami poznali úroveň Vašich hudebních schopností a v čase zbývajícím do přijímacích zkoušek je ještě v dílčích směrech případně zdokonalili.

Nabízíme Vám formou hromadné konzultace procvičování a zdokonalování schopnosti pěvecké reprodukce tónů, sluchové analýzy souzvuků, tonálního a harmonického cítění, ověření schopností rytmických, jako je reprodukce metra a rytmických útvarů i dovednosti pěvecké při zpěvu písní a reprodukci melodických úryvků.

Konzultace se můžete zúčastnit dne 9. března 2018 v době od 14.00 do 15.00 hodin v budově katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty JU, U Tří lvů 1, přízemí, číslo učebny 102. Po skončení hromadné konzultace bude možné probrat individuálně i Váš konkrétní výběr látky z nástrojové části přijímací zkoušky.

Protože se jedná o nadstandardní činnost, která nesouvisí nijak ani s výukou ani s přijímacím řízením, je za tuto konzultaci stanoven poplatek 200,- Kč. Částku uhradí účastník hotově vždy před zahájením v sekretariátu katedry.

Věříme, že tuto službu přivítáte a zvětšíte tak své šance v konkurenci ostatních uchazečů. Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

doc. Mgr. František Hudeček
vedoucí katedry hudební výchovy

V Českých Budějovicích 8. 1. 2018

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman