Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

Holec, J. Ohlédnutí za konferencí MUZIKA VIVA IN SCHOLA. Hudební výchova. 1(2), 1. 2000.

Holec, J. Škola hrou aneb dva tucty dobrých nápadů pro muzikantskou dílnu. Muzikservis, Praha. 137. 2000. Praha, Muzikservis. 80-86233-11-1.

Holec, J. Hrajeme si dobře na ozvěnu?. RAAbík - náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 1(1), 12. 8-19. 2000. Praha, Nakladatelství dr. Josef Raabe.

Holec, J. RAAbík - Dětské nástroje v hudební výchově. stran 1-36. 2001. 80-86307-03-4.

Holec, J. RAAbík - Komentář k Rámcovému programu pro předškolní vzdělávání - hudební výchova. 1-16. 2001. 80-86307-03-4.

Holec, J. Multi může mít i svá úskalí. Sborník z mezinárodní konference "Multidisciplinální komunikace v hudební a polyestetické výchově". X3. 142-144. 2001. PedF UK Praha, Praha, Pedagogická fakulta UK. 80-7290-065-X.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman