Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.

 

Výběrová bibliografie a diskografie (nezahrnuje drobnější studie a články, recenze, práce pro rozhlas, texty ke koncertním programům):

 

Edice:

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653), České Budějovice 1984

Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579), Praha, Supraphon 1989

22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9, České Budějovice 2000, vydáno s finanční podporou GA ČR.

Jan Trojan Turnovský (asi 1550-1606): Opera musica, České Budějovice 2002 (vydáno s finanční podporou GA ČR)

Heinrich Isaac (ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum, Praha 2002

Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě, Praha 2003 (vydáno s finanční podporou GA ČR, edice a překlad hudební učebnice z roku 1512, studie v češtině a angličtině)

Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus - Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, Praha 2005 (připraveno z finanční podporou MK ČR, vydáno s finanční podporou GA ČR, edice a překlad hudebně teoretických textů ze 14. a 15. století, studie v češtině a němčině).

Prachatický kancionál (1610), České Budějovice 2005 (připraveno z finanční podporou MK ČR, vydáno s finanční podporou GA ČR, kritická edice rozsáhlé sbírky vícehlasých písní a liturgických skladeb ze začátku 17. století, studie v češtině a němčině).

Officium in Nativitate Domini. Praha, 2009.

 

Studie:

Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století, in: Miscellanea musicologica 31, 1984, s. 265-306.

Die Stilarten der Mehrstimmigkeit im böhmischen geistlichen Lied des 14. - 16. Jahrhunderts, in: IAH Bulletin 18, 1990, s. 51-64.

Vilém z Rožmberka a hudba, in: Opera historica 3, 1993, s. 257-264.

Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou, in: Hudební věda 38, 2001, s. 58-63.

Der Orgelbauer Mundt in Südböhmen, in: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht Prag 17.-22. September 2000, Sinzig 2002, s. 131-136 - Edition IME : Reihe 1, Schriften ; Bd. 8

Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Hudební věda 40, 2003, č. 4, s. 291-328.

Utwory Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w tradycji polifonii późnośredniowiecznej w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Czechach XV i XVI wieku, in: Muzyka 49, 2004, s. 21-56

Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti, in: Hudební věda 48, 2006, č. 2, s. 117-134.

Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera, in: Zlatá Koruna - dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 395-405.

Czeska twóczość polifoniczna 1470-1620, muzyka w życiu religijnie zróżnicowanego królewstwa czieskiego, in: Muzyka 52, 2007, č. 4, s. 23-39.

Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera. In: Zlatá Koruna - dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007, s. 389-399.

Music in the Past of Český Krumlov and Some Characteristic Traits of the Cultivation of Music in Bohemia from 1500 to 1800. Hudební věda, 2009, 46, č. 3, s. 229-240.

Česká polyfonie 1470-1620, hudba v životě konfesijně rozdělené společnosti Českého království a tvorba českých skladatelů renesanční epochy. In: Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý, Praha, 2009, s. 110-125.

Platón a evropská tradice vztahu filosofie a hudby. In: Musicologica Brunensia 45, 2010, č. 1-2, s. 113-125.

Hudba v minulosti Českého Krumlova a některé charakteristické rysy pěstování hudby v Čechách v období 1500-1800. In: Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice 2010, s. 629-638.

 

Disertace:
Studie a edice k dějinám české hudby 15. a 16. století, nepublikovaná disertační práce, Praha 2008, 156 s.

 

Hesla pro 2. vydání encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (dosud publikována nebo k publikování odevzdána hesla: Hohenfurter Handschriften, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Christoph Hecyrus, Jan Amos Komenský, Adam Michna z Otradovic, Pavel Spongopaeus Gistebnicenus, Jan Trojan Turnovský)

 

Učební texty:

Multimediální učebnice kontrapunktu (společně s Tomášem Vránkem), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004

 

Popularizace, autorský podíl v kolektivních publikacích:

Jihočeská vlastivěda, hudba (kapitoly o dějinách hudby 15. - 18. století v regionu v rámci kolektivní práce), České Budějovice 1989.

Dvory velmožů s erbem růže (kapitola o hudebním životě v rezidencích posledních Rožmberků a pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století v rámci kolektivní práce), Praha, Mladá fronta 1997.

Harantovské slavnosti historického zpěvu, sborník vícehlasých skladeb I, II, III, IV, V, VI, VII (výběr polyfonních skladeb českého původu ze 16. století pro účastníky festivalu), Pecka 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011.

Encyklopedie Českých Budějovic (hesla týkající se hudby v dějinách města), České Budějovice 1998.

Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530), Praha 2005 (autorský podíl cca 30%).

 

Vydané nahrávky a televizní snímky s vokálním souborem Dyškanti:

Renaissance Polyphony from Bohemia, Rosa 1991, RC 005

Renaissance Polyphony from Český Krumlov, Rosa 1992, RC 029

Hudba pětilisté růže, režie Tomáš Šimerda, ČT 1995 (šedesátiminutový hraný dokument)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman