Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Publikační a umělecká činnost

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

 

Monografie:

Jihočeská komorní filharmonie 1981-2006/ The South Bohemian Chamber Philharmonic Orchestra 1981-2006. České Budějovice: Jihočeská komorní filharmonie, 2006. ISBN 80-86610-23-3

Kapela schwarzenberské gardy. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-904545-2-1

 

Stati v knižních publikacích, týmové projekty:

Finale - učebnice počítačové notace. Překlad a adaptace amerického originálu POGUE, David: Finale. The Art of Music Notation. Volume I, s Janem Vičarem a Helenou Pavličíkovou, Praha: Koniash Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-22-X

Nationalism and chauvinism in reflexions on the work of Richard Wagner in Prague music criticism before 1885. in: VIČAR, Jan [ed.]. Musicologica Olomucensia IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998, ISBN 80-7067-881-X

Specifika "charlestonové vlny" padesátých let v našem prostředí. in: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2001, s. 57-59. ISBN 80-238-7956-1

300 let od založení schwarzenberské gardy/300 years since the founding of the Schwarzenberg guard. Scénář a 50% podíl na koncepci výstavy na Státním hradu a zámku Český Krumlov, 2004-2005

Traditional Jazz Studio a formování "české školy tradičního jazzu" v šedesátých letech; Česká revivalistická scéna v sedmdesátých a osmdesátých letech. in: SMETÁČEK, Pavel. Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou. Praha: Martin, 2008, s. 419-432. ISBN 80-85955-33-4

Kapela schwarzenberské gardy v hudebním životě Českého Krumlova. in: GAŽI, Martin [ed.]. Český Krumlov: od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice, Národní památkový ústav: územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 817-824. ISBN 978-80-85033-26-7

Schwarzenberská garda. in: PANENKOVÁ, Duňa [ed.]. Hradní muzeum Český Krumlov: historie objektu a katalog exponátů. České Budějovice, Národní památkový ústav: územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 172-181. ISBN 978-80-85033-29-8

Hudební praxe. in: PAVELEC, Petr, SLAVKO, Pavel [eds.]. Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků - I. Praha, Národní památkový ústav, 2015, s. 77-94. ISBN 978-80-87890-16-5

 

Významnější články v periodikách:

300 let od založení schwarzenberské gardy. in: Výběr: časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech, České Budějovice, 2004, č. 4, s. 303-319. ISSN 1212-0596

Czech Jazz Up To 1948. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 1, s. 35-45. ISSN 1211-0264

A Jazzband In Noble Service: The Schwarzenberg Guard Band. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 2, s. 15-26. ISSN 1211-0264

Baroque Castle Theatre In Český Krumlov. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 4, v tisku. ISSN 1211-026

Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově. in: Muzikologické fórum, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, č. 1, s. 70-76. ISSN 1805-3866

Vídeňské singspiely v Českém Krumlově: K divadelnímu životu schwarzenberského dvora na sklonku 18. století. in: Hudební věda, 2016, roč. 2016, č. 2-3, s. 187-222. ISSN 0018-7003

 

Hudební činnost:

Swing Trio Avalon (www.jakubsafr.cz)

Harlemania (www.harlemania.cz)

Dyškanti (www.dyskanti.com)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman