Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Soubory působící při Katedře hudební výchovy PF JU

Sbor Pedagogické fakulty JU

 

Komorní smíšený sbor, založený a vedený doc. PhDr. Martinem Horynou, PhD. Sbor se orientuje na období renesance a baroka se snahou respektovat adekvátní interpretační přístup. Repertoár vychází z badatelské činnosti doc. Martina Horyny a jeho diplomantů, mnohdy jde tedy o novodobé premiéry pozapomenutých skladeb z rukopisných i tištěných pramenů. Vážnějším zájemcům o starou hudbu poskytuje sbor při svých koncertech příležitost k sólovému vystoupení.

 

Ukázky

Bartłomiej Pękiel (?-1670) - Magnum nomen Domini
(živý záznam z adventního koncertu v aule JU, 16. 12. 2010)

Claudio Monteverdi (1567-1643) - Si dolce e tormento
(Zuzana Zaimlová - zpěv, Martin Horyna - loutna, živý záznam z adventního koncertu v aule JU, 16. 12. 2010)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman