Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Okruhy otázek z dějin hudby u bakalářské státní závěrečné zkoušky

 

 1. Antické kořeny evropské hudby (antické Řecko - hudba a její funkce, hudební teorie, tónový systém, nástroje, étos; hudba v židovské synagogální bohoslužbě)
 2. Jednohlasá duchovní hudba ve středověku (gregoriánský chorál, křesťanská liturgie, modální systém, pozdně chorální tvorba)
 3. Jednohlasá světská hudba ve středověku (trubadúři, truvéři, minnesang, český minnesang, náměty, formy, žánry, představitelé)
 4. Vznik a vývoj evropského vícehlasu ve středověku (nejstarší doklady, rané organum, Notre-Dame, Ars antiqua, Ars nova, italské trecento, Anglie, střední Evropa)
 5. Duchovní a světská renesanční polyfonie (charakter slohu, pět generací, mše, moteto, chanson, madrigal)
 6. Vznik monodie a opery, Camerata, Claudio Monteverdi, další vývoj opery v baroku
 7. Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel
 8. Instrumentální hudba v období baroka
 9. Česká barokní hudba
 10. J. Haydn a W. A. Mozart a jejich význam pro instrumentální hudbu a operu klasicismu
 11. Ludwig van Beethoven
 12. Český klasicismus doma a v emigraci
 13. Raný romantismus v písňové a klavírní tvorbě
 14. Orchestrální hudba v období romantismu
 15. Romantická opera v Itálii, Francii a Německu
 16. Hudba českého národního obrození, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich
 17. Ruská hudba v 19. století
 18. Hudba přelomu 19. a 20. století - pozdní romantismus, impresionismus
 19. Paříž jako hudební centrum 1. poloviny 20. století, Pařížská šestka, B. Martinů
 20. I. Stravinskij
 21. Německá hudba 1. poloviny 20. století, expresionismus a II. vídeňská škola
 22. S. Prokofjev a D. Šostakovič jako představitelé sovětské hudby 20. století
 23. Neofolklorismus, B. Bartók, L. Janáček
 24. Americká hudba 1. poloviny 20. století, Ch. Ives, G. Gershwin, A. Copland
 25. Hudba 1. poloviny 20. století v Čechách, V. Novák, J. Suk
 26. Nejdůležitější kompoziční směry a techniky 2. poloviny 20. století

 

Základní studijní literatura:

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů: od raného středověku k W.A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988.
Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.

 

Doplňující literatura:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.
EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989.
LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989.
REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans: Opera (velká encyklopedie). Praha: Mladá fronta, 1996.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001.
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: Bärenreiter-Metzler, 1994-2004.
TYRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman