Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Okruhy otázek z teorie hudby u bakalářské státní závěrečné zkoušky

 

Zkouška je ústní, student v jejím rámci zodpoví teoretickou otázku z okruhu nauky o hudebních formách. Formální a harmonické jevy může demonstrovat na notových příkladech.

Otázky:

 1. Hudební forma - pojem
 2. Prvky hudebních forem (motiv, téma, motivická a tématická práce, figura, pasáž)
 3. Hudební věta a perioda (věta, perioda, dvojperioda), neperiodická věta
 4. Malé písňové formy (malá jednodílná, malá dvoudílná, malá třídílná, malá písňová forma rozšířená a zúžená)
 5. Velké písňové formy (obecné znaky, velká dvoudílná, velká trojdílná)
 6. Variace, kontrapunktické formy
 7. Sonátová forma (historie a charakter, klasická sonátová forma, expozice, provedení, repríza, odchylky od klasické sonátové formy), užití sonátové formy v cyklech a jednovětých formách
  - v sonátě, symfonii, komorní hudbě, suitě
  - v koncertu
  - v ouvertuře a symfonické básni
 8. Rondová forma (obecné znaky a rozdělení rondových forem, malé rondo (couperinovské), velké rondo, sonátová ronda)
 9. Fuga (vývoj, hlavní znaky, terminologie)
 10. Suita, barokní suita, serenáda, divertimento, kasace, moderní suita
 11. Klasický sonátový cyklus a jeho vnitřní řád, odchylky od uspořádání, nástrojová obsazení
 12. Volné formy, kombinované formy, fantazie a volné formy improvizačního založení
 13. Programní hudba, symfonická báseň
 14. Žánry - charakteristické, poetické, taneční
 15. Vokální hudba (historické formy jednohlasého a vícehlasého zpěvu, píseň, moteto, melodram, velké scénické formy, árie, recitativ, kantáta, oratorium, pašije, mše)

 

Základní literatura:

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Praha, Bärenreiter 1999
Horyna, M/ Vránek, T.: Multimediální učebnice kontrapunktu, Č. Budějovice, JU 2004
Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, Praha, Supraphon 1985
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha SHV 1963
Kofroň, J.: Učebnice harmonie, Praha Bärenreiter 1996
Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha HAMU, 1996
Janeček, K.: Hudební formy, Praha, SNKLHU 1955
Zenkl, L.: ABC hudebních forem, Praha, Supraphon 1990

 

Doplňující literatura:

Jeppesen, K: Kontrapunkt, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1956
Kühn, C.: Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen, Kassel, Bärenreiter 1998
Kühn, C.: Analyse lernen, Kassel, Bärenereiter 2002

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman