Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Tematické okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání
(jednooborové studium)

 

Obor - KLAVÍR

Dějiny a literatura nástroje

 

 1. Technická charakteristika nástrojů předcházejících klavíru. Klavír. Historie vzniku, charakteristika jednotlivých součástí nástroje, druhy mechanik. Přehled nejvýznamnějších značek a výrobců klavírů.
 2. Skladby pro klávesové nástroje v předbachovském období, tvorba J. S. Bacha, G. F. Händela, D. Scarlattiho
 3. Klavírní suita v historii evropské hudby.
 4. Variační cyklus v dějinách klavírní literatury.
 5. Sonáta v dílech skladatelů od hudebního klasicismu po 20. století
 6. Klavírní koncert od období hudebního klasicismu po 20. století
 7. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven - klavírní dílo
 8. F. Schubert, F. Mendelssohn Bartholdy - klavírní dílo.
 9. R. Schumann - klavírní dílo
 10. Tance v dílech skladatelů hudebního romantismu (idealizovaná stylizace tanců).
 11. F. Chopin - klavírní dílo
 12. F. Liszt - klavírní dílo
 13. J. Brahms - klavírní dílo
 14. P. I. Čajkovskij, Mocná hrstka, A. Skrjabin, S. Rachmaninov - klavírní dílo
 15. Hudební impresionismus, C. Debussy, M. Ravel - klavírní dílo
 16. Bela Bartók, S. Prokofjev, D. Šostakovič, Stravinskij - klavírní dílo
 17. B. Smetana, A. Dvořák - klavírní dílo
 18. V. Novák, J. Suk - klavírní dílo
 19. L. Janáček, B. Martinů - klavírní dílo
 20. Klavírní skladby současných českých a světových autorů, slavní klavíristé minulosti i současnosti.

 

Doporučená literatura:

K. Hofmeister: Klavír
Z. Böhmová: Kapitoly z dějin klavírních škol, Praha, Supraphon, 1973
J. V. Sýkora: Dějiny klavírního umění, Praha, Panton, 1973, ree. Jc Audio, Netolice
J. Prach: Stavba klavírů a pianin, SPN Praha, 1987
Monografie příslušných skladatelů

 

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman