Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

 

Datum a místo narození:
10. 10. 1974, České Budějovice

 

Vzdělání:

2008 - Ph.D., ústav hudební vědy, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
zaměření: dějiny hudby
disertace: Kapela schwarzenberské gardy v Českém Krumlově

2000 - Mgr., katedra muzikologie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
zaměření: teorie a dějiny hudby
diplomová práce: Český jazzový revivalismus : nástin vývoje od počátků do 90. let

1998 - semestrální stipendijní pobyt na St. Cloud State University v USA (zaměření na etnickou hudbu, dějiny jazzu a americké hudby)

 

Zaměstnání:

od r. 2002 - odborný asistent, katedra hudební výchovy, pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

přednášené obory: dějiny hudby, dějiny nonartificiální hudby, etnická hudba, soudobé kompoziční techniky, hudební estetika

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman