Studijní předmět

Časová dotace

Rozvrh (sem)

Typ ukončení

1

2

3

Didaktika M pro SŠ 1

16

4

12

 

Zk

Didaktika M pro SŠ 2

16

 

 

16

Zk

Matematická analýza 5

12

12

 

 

Zk

Matematická analýza 6

12

 

12

 

Zk

Algebra 3

10

 

10

 

Zk

Algebra 4

10

 

 

10

Zk

Geometrie 3

10

10

 

 

Zk

Geometrie 4

10

 

10

 

Zk

Diferenciální a funkcionální rovnice (DFR)

8

 

 

8

Zk

Deskriptivní geometrie 2 (DG2)

8

 

 

8

Zk

Logika a teorie množin (LTM)

8

 

8

 

Zápočet

Finanční matematika

16

16

 

 

Zápočet

Metody řešení úloh 2

8

 

8

 

Zápočet 

Výpočetní technika pro matematiky 2 (VTM2)

8

8

 

 

Zápočet

Pravděpodobnost a matematická statistika 3

10

 

 

10

Zk

Matematika okolo nás (MON)

8

 

 

8

Zápočet