Studijní předmět

Časová dotace

Rozvrh (sem)

Typ ukončení

1

2

3

Matematická analýza 1

20

20

 

 

Zk

Lineární algebra

8

8

 

 

Zk

Matematická analýza 2

16

 

16

 

Zk

Lineární algebra a geometrie

16

 

16

 

Zk

Planimetrie

8

8

 

 

Zk

Základy matematické logiky

8

8

 

 

Zápočet

Algebra 1

16

16

 

 

Zk

Geometrie 1

16

 

16

 

Zk

Výpočetní technika pro matematiky 1

8

8

 

 

Zápočet

Matematická analýza 3

14

 

 

14

Zk

Pravděpodobnost a matematická statistika 1

8

 

8

 

Zk

Deskriptivní geometrie 1

8

8

 

 

Zk

Diskrétní matematika

8

 

 

8

Zápočet

Numerická matematika 1

8

 

 

8

Zk 

Didaktika matematiky 1

16

4

12

 

Zk

Matematická analýza 4

8

 

 

8

Zk

Algebra 2

8

 

8

 

Zk

Didaktika matematiky 2

16

 

 

16

Zk

Geometrie 2

8

8

 

 

Zk

Pravděpodobnost a matematická statistika 2

8

 

 

8

Zk

Dějiny matematiky

8

 

8

 

Zápočet

Metody řešení úloh

8

 

8

 

Zápočet

Základy finanční gramotnosti

4

4

 

 

Zápočet

Praxe

4

 

 

 

Zápočet