Materiály pro studenty


Geometrické publikace

P. Pech: Analytická geometrie lineárních útvarů.
P. Pech: Kuželosečky.
R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple .
P. Pech: Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii.


Metody řešení geometrických úloh

On-line publikaci P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh najdete zde.Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikaci Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice najdete zde.Úvod do financí ... Finanční matematika ... Finanční gramotnost

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností najdete zde.
V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha "Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti", autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.
Podrobnosti a soubory ke stažení naleznete zde.


Kombinovaná forma studia

Ukázky učebních textů pro obor Vzdělávání pro finanční gramotnost naleznete zde.
Ukázky učebních textů pro obor Matematika se zaměřením na vzdělávání naleznete zde.
Ukázky učebních textů pro obor Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ naleznete zde.