Materiály pro studenty


Geometrické publikace

P. Pech: Analytická geometrie lineárních útvarů.
P. Pech: Kuželosečky.
R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple .
P. Pech: Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii.


Metody řešení geometrických úloh

On-line publikaci P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh najdete zde.Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikaci Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice najdete zde.Úvod do financí ... Finanční matematika ... Finanční gramotnost

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností najdete zde.
V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha "Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti", autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.
Podrobnosti a soubory ke stažení naleznete zde.


Klíčové kompetence

On-line publikaci
H. Binterová, R. Hašek, P. Pech, V. Petrášková: Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí najdete zde.