Výběrové předměty

Aktualizovaný seznam všech předmětů kategorie B a C, které katedra matematiky připravuje pro školní rok 2014/15 najdete zde.

Podrobné informace k Výběrovému semináři z matematiky (KMA/VSM) najdete zde.

Těšíme se na Vás.