Výběrové a povinně volitelné předměty
  • Nabídku výběrových a povinně volitelných předmětů katedry matematiky pro školní rok 2017/18 najdete zde.
Konference Užití počítačů ve výuce matematiky
  • Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají v roce 2017 již 8. konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky. Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky konference.
Nové číslo časopisu SBML
  • Vyšlo nové číslo časopisu SBML, najdete ho zde.
Směrnice vedoucího katedry k SZZ
  • Směrnici vedoucího katedry matematiky k SZZ (vč. tematických okruhů) naleznete zde.
Nová témata bakalářských a diplomových prací
  • Podrobný seznam nově nabízených témat najdete zde. Seznam témat je průběžně aktualizován.
Rozpis vystoupení na KMA/DIP2, NMP1, NMP2 a UBP1
  • Aktuální rozpis vystoupení na seminářích najdete zde.
Srpnový termín SZZ
  • Informaci o tom, které SZZ se budou na katedře matematiky konat v srpnovém termínu 2016, nalezente zde.
Opatření vedoucího katedry k přijímacím zkouškám 2016/17
  • Opatření vedoucího katedry k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ naleznete zde.
Nové opatření vedoucího katedry k uznávání předmětů
  • Nové opatření vedoucího katedry k uznávání předmětů naleznete zde.