Výběrové a povinně volitelné předměty
  • Nabídku výběrových a povinně volitelných předmětů katedry matematiky pro školní rok 2019/20 najdete zde.
Směrnice vedoucí katedry č. 1/2019 k přijímacím zkouškám 2019/20
  • Směrnici vedoucí katedry k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ naleznete zde.
Konference Užití počítačů ve výuce matematiky
  • Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají v roce 2019 již 9. konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky. Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky konference.
Nová témata bakalářských a diplomových prací
  • Podrobný seznam nově nabízených témat najdete zde. Seznam témat je průběžně aktualizován.
Rozpis vystoupení na KMA/DIP2, NMP1, NMP2, UBP1 a UBP2
  • Aktuální rozpis vystoupení na seminářích najdete zde.
Směrnice vedoucího katedry č. 2/2017 k SZZ
  • Směrnici vedoucího katedry matematiky k SZZ (vč. tematických okruhů) naleznete zde.
Opatření vedoucího katedry k uznávání předmětů
  • Opatření vedoucího katedry k uznávání předmětů naleznete zde.