P-MAT
  Stránky ke školení P-MAT, Počítač ve výuce matematiky, rok 2006, najdete zde.


Konference CADGME
  Po dvou úspěšných konferencích konaných v Pecsi, Maďarsko (2007) a Hagenbergu, Rakousko (2009) se konference CADGME (Third Central- and Eastern European Conference on Computer Algebra- and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education) pokračovala i v roce 2010.
  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu s místní pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků pořádala konferenci ve dnech 29. 6. až 1. 7. 2010 na krásném místě v Hluboké nad Vltavou (10 km od Českých Budějovic).

  Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky této konference.


Konference I2GEO
  Ve dnech 2. - 3. července 2010 se v Hluboké nad Vltavou konala konference I2GEO 2010, která navazovala na konferenci CADGME 2010. Jedná se o konferenci, která umožní setkání komunity odborníků zabývajících se programy interaktivní geometrie, tvorbou a užitím výukových materiálů, jejich sdílením prostřednictvím internetu a otázkami ovlivnění obsahu vzdělávání v matematice.

  Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky této konference.