doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.
osobní stránky


číslo dveří: J352
tel.: 387 773 087
e-mail: hbinter@pf.jcu.cz

konzultační hodiny: individuálně po předchozí domluvě e-mailem
profesní růst
1986-2001 SOŠT SOU a U Lidická 31 Č. Budějovice - učitelka matematiky
od roku 2001 JU PF Č.Budějovice katedra matematiky - odborný asistent
2001 zahájení doktorandského studia na Masaryk.univerzitě Brno - školitel Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
2004 rigorózní řízení na Př F MU, titul RNDr.
2006 obhájila doktorskou práci na Př. F MU v Brně - obor Obecné otázky matematiky - titul Ph.D.
2013 ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 
vyučuji
Didaktika matematiky I
Didaktika matematiky II
Didaktika matematiky III
Matematika I, II
VSM  

publikační činnost: zde