Členové katedry


Vedoucí katedry: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Tajemník katedry: RNDr. Libuše Samková, Ph.D.


Profesoři:
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.webové stránkypech@pf.jcu.cz
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.webové stránkytlusty@pf.jcu.cz
Docenti:
doc. RNDr. Helena Koldová
(Binterová)
, Ph.D.
webové stránkyhbinter@pf.jcu.cz
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.webové stránkypetrasek@pf.jcu.cz
Odborní asistenti:
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.webové stránkyhasek@pf.jcu.cz
RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.webové stránkyleischne@pf.jcu.cz
Mgr. Přemysl Rosa webové stránkyrosapr00@pf.jcu.cz
RNDr. Libuše Samková, Ph.D.webové stránkylsamkova@pf.jcu.cz
Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D.webové stránkystepanh@pf.jcu.cz
RNDr. Jan Zahradníkwebové stránkyjzahradnik@pf.jcu.cz