Projekt Fibonacci


V rámci evropského projektu Fibonacci je na katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ustaveno Twin Centrum (TC1) pro šíření badatelsky orientovaného způsobu vyučování matematiky (IBSME). Jeho posláním je:
- šířit informace o projektu Fibonacci a jeho myšlenkách,
- poskytovat učitelům odbornou pomoc ohledně IBSME, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností,
- koordinovat a pořádat setkání učitelů se zájmem o IBSME,
- podporovat tvorbu učebních materiálů zaměřených na IBSME,
- provádět výzkumnou činnost v oblasti IBSME.
 
Projekt Fibonacci je projektem 7. rámcového programu, podporovaným EU. Více informací o projektu Fibonacci naleznete na oficiálních stránkách http://fibonacci.uni-bayreuth.de/home.html.

Kontaktními osobami k projektu jsou Pavel Pech a Libuše Samková.

Více podrobností o projektu, pracovní listy a mnoho dalšího najdete zde.

English samples of our learning environments you will find here.