GeoGebra Institut

Geogebra Institut v Českých Budějovicích je ustaven v rámci katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako 50. v celosvětové siti GeoGebra institutu. Jeho posláním je:
- šířit informace o programu GeoGebra
- poskytovat uživatelům odbornou pomoc, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností
- koordinovat a pořádat setkání uživatelů, kurzy užití programu a udělovat certifikáty různých stupňů zvládnutí programu
- podporovat tvorbu učebních materiálů v tomto programu
- provádět výzkumnou činnost v oblasti užití programu, konfrontovat ho s jinými prostředky, poskytovat zpětnou vazbu jeho tvůrcům apod.
 

Program GeoGebra www.geogebra.org je nekomerční, volně a zdarma šiřitelný dynamický matematický program. Jedná se o program na podporu výuky matematiky, který se těší široké oblibě a podpoře uživatelů, vesměs učitelů matematiky a jejich žáků, po celém světě. Hlavním autorem programu, stejně jako myšlenky systému GeoGebra Institutů, je profesor Marcus Hohenwarter ( http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/User:Admin) z Johannes Kepler University Linz. V současnosti má program open source status a na jeho vývoji se podílí mezinárodní tým programátorů.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky GeoGebra Institutu v Českých Budějovicích.