Nové opatření vedoucího katedry k uznávání předmětů naleznete zde.