Projekt KeyCoMath


Projekt „Rozvoj klíčových kompetencí ve vyučování matematice“ (KeyCoMath) je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí na základních a středních školách. Náplní je vyvíjení, testování, hodnocení a šíření didaktických konceptů, výukových a studijních materiálů a odpovídajících metod hodnocení ve výuce matematiky."KeyCoMath" zavádí prostřednictvím vzdělávání učitelů budoucích i učitelů z praxe inovativní pedagogické a didaktické přístupy do praxe.Pracovní listy ze semináře v Třeboni naleznete zde.Oficiální stránku projektu naleznete zde.