RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.

číslo dveří: J337
tel.: 387 773 094
e-mail: leischne@pf.jcu.cz

konzultační hodiny: pouze liché týdny v úterý 12:45 - 13:45
zaměření
didaktika matematiky
geometrie
 
profesní růst
1971 - absolvování Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně (nyní Masarykova Universita) v Brně, učitelství M-F pro střední školy
1972-1994 - gymnázium Strakonice, učitel matematiky a fyziky
1994 - odborný asistent na katedře matematiky PF JU
1979-1981 - postgraduální studium na MFF UK Praha
1996 - 2004 postgraduální doktorandské studium na MFF UK Praha
 
vyučuji
Didaktika matematiky
Metody řešení úloh 1, 2
Geometrie
Dějiny matematiky
 
on-line publikace
Metody řešení geometrických úloh  

další aktivity
Člen Ústředního výboru matematické olympiády
Člen Úlohové komise MO pro kategorie A, B, C
Člen redakční rady časopisu Matematika, fyzika, informatika

publikační činnost